تکنسین تابلو برق با بیمه در شرکت توان آذرخش پارسیان در تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

ترجیحا آشنا با وایرینگ و مونتاژ تابلو برق صنعتی

منظم

مسئولیت پذیر

تسهیلات و مزایا

بیمه

سایر مزایا

حقوق ثابت

اضافه کاری

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “تکنسین تابلو برق با بیمه در شرکت توان آذرخش پارسیان در تهران – استخدام فوری” به ما بگویید