تکنسین داروخانه – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

مسلط به برنامه ایمن افزار

اطلاعات دارویی

نسخه خوانی

تاییدیه نسخ بیمه ای تامین، خدمات و نیرو‌های مسلح

مسئولیت پذیر و دارای روحیه تعاملی، با اخلاق

ساعات کاری

16 تا 21

تسهیلات و مزایا

نزدیک به مترو

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “تکنسین داروخانه – استخدام فوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات