شرایط مدنظر آگهی دهنده

استخدام در فروشگاه جانبو

حقوق 6 به بالا

بیمه از روز اول

ساعت کاری به صورت شیفت8 ساعته یک روز آف

داشتن کارت پایان خدمت برای آقایان الزامی است

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “جانبو – استخدام فوری” به ما بگویید