جذب فروشنده دور کار حتی در منزل

شرایط مدنظر آگهی دهنده

✔️ کار در منزل برای خانم های بالای ۱۸ سال✔️

✔️ بهترین فرصت شغلی برای خانم های خانه دار✔️

✔️ فقط و فقط خانم ها تماس بگیرند ✔️

✔️ برای آقایون کار نداریم لطف کنید تماس نگیرید✔️

اتباع خارجی به هیچ عنوان تماس نگیرید

✔️ برای هماهنگی تماس بگیرید✔️

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی