جذب نیرو در شرکت پیشتازان پاسارگاد

شرایط مدنظر آگهی دهنده

طرح زوج های همکار بیمه پاسارگاد

واحد توسعه بیمه پاسارگاد به منظور افزایش نیروی انسانی در نظر دارد در طرحی زوج های واجد شرایط را بصورت تمام وقت و پاره وقت را به مجموعه دعوت نماید .
شروع ثبت نام از ۲۵ مهرماه ساعت ده صبح

شرایط عمومی
داشتن کارت پایان خدمت
نداشتن سوپیشینه و عدم اعتیاد به مواد مخدر
فعال و متعهد
منظم و دقیق و دارای روحیه سازمانی

نام و نام خانوادگی و سن پیامک شود .

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “جذب نیرو در شرکت پیشتازان پاسارگاد” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات