جلدسازی و کیف سازی فوری – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

سلام به تعدادی کار آموزبابت کاردرکارگاه نیازمندیم ساعت کار8صبح تا 7بدازظهر پنجشنبه تا ساعت 3 ناهاری 1ساعت واضافه کار هر6 ساعت 1روز حساب میشود روزهای تعطیل 2روز حساب میشود بیمه نداریم جای خواب نداریم وناهار باخود شماست

اضافه کار داشته باشیم اجباری است

بدازیادگیری کار حقوق شما اضافه میشود

لطفا دقیق مطالعه کنید بدزنگ بزنید ممنونم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “جلدسازی و کیف سازی فوری – استخدام فوری” به ما بگویید