جوشکار آرگون با بیمه و بیمه تکمیلی در پیشران صنعت بهپو ماشین – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

ساعات کاری

روز های عادی 8 صبح الی 17 و 17 الی 18 اضافه کار غیر اجباری- پنج شنبه 8 صبح الی 12 و 12 الی 13.30 اضافه کار غیر اجباری

تسهیلات و مزایا

بیمه بیمه تکمیلی صبحانه ناهار

سایر مزایا

حقوق و مزایا و اضافه کاری ترجیحی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “جوشکار آرگون با بیمه و بیمه تکمیلی در پیشران صنعت بهپو ماشین – استخدام فوری” به ما بگویید