جوشکار برنج – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نفر جوشکار برنج با سابقه یا مبتدی نیازمندم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “جوشکار برنج – استخدام فوری” به ما بگویید