جوشکار برنج – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نفر جوشکار برنج با سابقه یا مبتدی نیازمندم

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “جوشکار برنج – استخدام فوری” به ما بگویید