شرایط مدنظر آگهی دهنده

به چندنفر نیروی حراست مسلط به کار سن زیر 30 سال قد و هیکل مناسب مدرک دیپلم یک وعده ناهار رایگان بیمه + بیمه تکمیلی+ بیمه اجتماعی + بیمه عمر حقوق 8/5 تا 9/5 شیفت کاری 7 تا 7 شب

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “حراست – استخدام فوری” به ما بگویید