حسابداری با نرم افزار هلو

شرایط مدنظر آگهی دهنده

شرکت وندا، تولید کننده رنگ و ابزار رنگ واقع در عباس اباد علاقبند، آشنایی کامل با نرم افزار هلو، آشنایی با اصول حسابداری، منظم و دقیق، ساختمان اداری از تولید جدا می باشد، محیطی کاملا سالم و دوستانه، پاره نیمه وقت و تمام وقت

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی