حسابداری مالی – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نفرحسابدار جهت کار در شرکت بازرگانی کار حسابداری بلد باشه مدرک حسابداری مسلط به نرم افزار هلو حقوق توافقی ساعت کاری 9 تا 5

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “حسابداری مالی – استخدام فوری” به ما بگویید