حسابدار ارشد با تجربه خانم

شرایط مدنظر آگهی دهنده

شرکت معتبر بازرگانی در نظر دارد جهت تکمیل کادر مالی حسابدار خانم مسلط به امور مالی و مالیاتی ( نرم افزار هلو) استخدام نماید .حقوق توافقی/ بیمه دارد

 

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “حسابدار ارشد با تجربه خانم” به ما بگویید