حسابدار انبار – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نیروی جوان حسابدار انبار خانم یا آقا با لیسانس حسابداری الویت با اشنایی با سیستم همکاران با 2 سال سابقه کار شیفت کاری 8 تا 4:30 پنجشنبه ها تا 8 تا 12:30 حقوق توافقی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “حسابدار انبار – استخدام فوری” به ما بگویید