حسابدار خانم مسلط به سپیدار

شرایط مدنظر آگهی دهنده

حسابدار مسلط به نرم افزار سپیدار
حقوق و دستمزد، انبار، خرید و فروش، ثبت و انتقال چک و مدیریت وصول مطالبات و نزم افزار اکسل و ….
زیر نظر مدیر مالی
با انتقال اطلاعات فنی در زمینه های مالیاتی
محل شرکت : محدوده سیدخندان
ساعت کار: ۸ الی ۱۶
حقوق و مزایا و بیمه
با توجه به توانمدیها حقوق درخواستی در رزومه درج گردد.
لطفا جهت بررسی رزومه ارسال گردد

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “حسابدار خانم مسلط به سپیدار” به ما بگویید