شرایط مدنظر آگهی دهنده

حسابدار خانم به صورت پاره وقت تجربه:دارای حداقل سه سال تجربه کاری سن: ۲۵ تا ۳۵ سال آشنایی با نرم افزار هلو پاسخگویی از ساعت ۹ تا۶ بعدازظهرحسابدار-خانم-پاره-وقت–62e90b13214b36001c2e2afb

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی