شرایط مدنظر آگهی دهنده

حسابدار خانم مسلط به نرم افزار هلو
دارای روابط عمومی مناسب
وقت شناس
مسئولیت پذیر

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “حسابدار خانم” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات