شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نفر حسابدار اشنا به برنامه کاوش فردا تا رده سنی ۳۰ فعال در محیطی ارام

شنبه تا چهارشنبه ۹،۳۰ الی ۱۷،۳۰

پنجشنبه ها ۹ الی ۱۳

با حقوق وزارت کار و بعد از تاریخ ازمایشی در سیدخندان

نیازمندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “حسابدار – استخدام فوری” به ما بگویید