شرایط مدنظر آگهی دهنده

شرح کاری
ثبت ورود و خروج
ثبت حساب
تحویل کالا
برنامه حسابداری (اسان)
تجهیزات ارایشگاهی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “حساب دار خانم یا آقا” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات