شرایط مدنظر آگهی دهنده

خانمی جهت اشپزی و امور منزل زیر ۳۰ سال الزامی
شبانه روزی
به انتخاب خود هفته ایی ۱ روز آف
تعطیلات رسمی آف
حقوق.ماهی ۴/۰۰۰/۰۰۰
اخر هفته ها ۱/۰۰۰/۰۰۰ پرداختی
مشخصات کامل و عکس به شماره زیر واتس آپ
.0935. 300. 4000
با تشکر از ناظر عزیز و ارجمند
لطفا متن آگهی با دقت بخوانید
مشخصات کامل و عکس به شماره

واتس آپ کنید
به خط
پیامک جوابگو نمی باشم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “خانمی جهت آشپزی و امور منزل” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات