خانم جهت نظافت منزل به صورت پاره وقت نیازمندیم – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

جهت نظافت منزل به صورت پاره وقت دوروز در هفته نیازمندیم تماس از طریق واتساپ و تماس

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “خانم جهت نظافت منزل به صورت پاره وقت نیازمندیم – استخدام فوری” به ما بگویید