شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک خانم فروشنده نیمه وقت ،کاملا بی حاشیه با روابط عمومی مناسب در محیطی کاملا سالم جهت همکاری در فروشگاه پوشاک نوزادی نیازمندیدم.

۵شنبه ، جمعه ۱۰ صبح تا ۹ شب
مابقی روزها کاملا توافقی

حقوق دریافتی ۴میلیون ثابت

جهت هرگونه پرسش و تعیین وقت مصاحبه فقط تماس پاسخگو هستیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “خانم فروشنده نیمه وقت” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات