خانم کار دفتری – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

یک خانم دانشجو جهت امور دفتری و مالی بیمه ، ناهار ، سرویس

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “خانم کار دفتری – استخدام فوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات