خیاط حرفه ای مسلط به برش و دوخت در تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نفر خیاط حرفه ای مسلط به برش و دوخت در تهران نیازمندیم.

 

 

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “خیاط حرفه ای مسلط به برش و دوخت در تهران – استخدام فوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات