خیاط حرفه ای مسلط به برش و دوخت در تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نفر خیاط حرفه ای مسلط به برش و دوخت در تهران نیازمندیم.

 

 

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “خیاط حرفه ای مسلط به برش و دوخت در تهران – استخدام فوری” به ما بگویید