شرایط مدنظر آگهی دهنده

به تعدادی خیاط راسته دوز ماهر خانم نیازمندیم.

کار به صورت خطی یا دانه ای می باشد.

کارگاه در محدوده نعمت اباد و با مترو ۱۰ دقیقه فاصله دارد.

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “خیاط راسته دوز ماهر خانم” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات