خیاط شلوار اسلش دوز بنگال مردانه – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

خیاط شلوار اسلش دوز بنگال مردانه نیازمندیم

(محدوده بازار تهران)

 

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “خیاط شلوار اسلش دوز بنگال مردانه – استخدام فوری” به ما بگویید