شرایط مدنظر آگهی دهنده

خیاط تمام وقت یا پاره وقت
راسته دوزی‌

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “خیاط” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات