دانشجو خانم شرکت بازرگانی خارجی تسلط انگلیسی – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

شرکت بازرگانی جهت بخش بازرگانی خارجی دانشجو خانم (نیمه وقت) احتیاج دارد. امروز و فردا آخرین فرصت جذب کار پاره وقت تابستانی می باشد تسلط به انگلیسی (مکاتبه ) نیمه وقت : شیفت صبح 9 تا 13 یا بعداز ظهر 14 تا 18 ساعات کاری:نیمه وقت دوشنبه:4 ساعت در روز یا در شیفت صبح یا در عصر سه شنبه:4 ساعت در روز یا در شیفت صبح یا در عصر چهار شنبه:4 ساعت در روز یا در شیفت صبح یا در عصر پنج شنبه:4 ساعت در روز یا در شیفت صبح یا در عصر توجه:جمعه و شنبه و یک شنبه تعطیل حقوق:توافقی صادرات مواد اولیه ابمیوه متقاضیان رزومه ومشخصات خود را به وات ساپ قید شده در آگهی ارسال فرمایند در صورت واجد شرایط جهت وقت مصاحبه حضوری با شما هماهنگ می شود

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “دانشجو خانم شرکت بازرگانی خارجی تسلط انگلیسی – استخدام فوری” به ما بگویید