شرایط مدنظر آگهی دهنده

خانومی مسلط به بند و وکس و نظافت بین 25 الی40 سال
(خانم صمدزاده)
لطفا افراد نزدیک به محدوده ستارخان تماس حاصل فرمایید متشکر

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “دستیار آرایشگر زنانه” به ما بگویید