شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نفر دستیار خیاط نیاز مندم .اموزش به همراه کاربه صورت پاره وقت وآموزش صفرتا صد تجاری وشخصی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی