دستیار دندانپزشک در یک مطب دندانپزشکی زیبایی در تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

حتما دارای سابقه کاری دستیاری دندانپزشکی

جوان

دارای روابط اجتماعی بالا

مسئول و با انگیزه

دارای ظاهر آراسته

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “دستیار دندانپزشک در یک مطب دندانپزشکی زیبایی در تهران – استخدام فوری” به ما بگویید