شرایط مدنظر آگهی دهنده

خانم
جهت دستیاری دندانپزشکی
ساعت کاری شیفت عصر(15:30 تا 20:30)
محدوده ونک (شیراز شمالی)
ترجیحا با سابقه کار دندانپزشکی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “دستیار دندانپزشک” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات