دستیار مدیر عامل خانم بصورت نیمه وقت – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به دستیار مدیر عامل خانم وارد به مکاتبات و تجارت خارجی بصورت نیمه وقت در تهران نیاز داریم.

 

(ساعت تماس: 18 تا 20

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “دستیار مدیر عامل خانم بصورت نیمه وقت – استخدام فوری” به ما بگویید