دیتیلینگ کار – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

بدون نیاز ب سابقه

مجموعه اساطیر تعدادی دیتیلینگ کار برای کار در مجموعه دتیلینگ تهران استخدام میکند.

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “دیتیلینگ کار – استخدام فوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات