راسته دوز مبتدی و خانوم جهت دوردوزی اسکاچ در منزل

شرایط مدنظر آگهی دهنده

یک خیاط راسته دوز خانوم_اشنا به استفاده از چرخ صنعتی جهت دور دوزی اسکاچ، دستمال و… در منزل نیازمندیم.
محدوده خیابان هنگام_شمیران نو یا نظام اباد
حقوق به صورت پورسانتی پرداخت می‌شود.

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی