راننده بدون خودرو و موتور نیازمندیم – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

راننده بدون خودرو و موتور برای کار در درگاه های تاکسی اینترنتی نیازمندیم

 

حداقل درامد بین 8تا 12 میلیون تومان خالص

ضامن معتبر کارمند یا بازنشسته

مدارک محل سکونت

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “راننده بدون خودرو و موتور نیازمندیم – استخدام فوری” به ما بگویید