شرایط مدنظر آگهی دهنده

سلام ساعت کاری ۳نیم صبح الی ۱۳ مبدا بازار گل امام رضا می‌باشد مقصد کرج کمالشهر بیمه ندارد حقوق ۹ میلیون تومان در صورت نیاز بعد از ساعت کاری اضافه حقوق تعلق می‌گیرد جای خواب نداریم
ماشین داخل بازار پارک می‌شود تعطیلی ندارد نظم در کار خیلی مهم است از ظهر مهمتر نداشتن اعتیاد به مواد مخدر است ماشین نیسان پادرا می‌باشد

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “راننده بدون ماشین پایه ۲” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات