شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک راننده سرویس متعهد و منظم که هر روز به جز پنج شنبه و جمعه و روزهای تعطیل های رسمی راس ساعت سه باید دم درب مهدکودک در جردن خیابان ارمغان شرقی تا مترو سهروردی باشد نیازمندم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “راننده سرویس کودک” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات