راننده موتور بدون وسیله + منشی پاسخگویی به تلفنی

شرایط مدنظر آگهی دهنده

منشی خوش بیان مسلط به برنامه اکسل بطور نیمه وقت از ساعت ۱۱ تا ۱۶ جهت رستوران و امور محوله
راننده موتور بدون وسیله یا با وسیله دارای گواهینامه و زرنگ جهت امور مربوط به کافه رستوران

 

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “راننده موتور بدون وسیله + منشی پاسخگویی به تلفنی” به ما بگویید