شرایط مدنظر آگهی دهنده

راننده جهت کار با تریلی در شرکت های خودرو سازی
به صورت نیمه وقت

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “راننده پایه یک و دو” به ما بگویید