روانشناس در یک مرکز سوء مصرف مواد در تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

ساکن منطقه 15

با مدرک روانشناسی بالینی

ساعات کاری

روزهای شنبه الی چهارشنبه ساعات کاری 16:00 الی 19:00

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “روانشناس در یک مرکز سوء مصرف مواد در تهران – استخدام فوری” به ما بگویید