زیگزال دوز – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به تعدادی زیگزال دوز ماهر خانم یا اقا( نیمه وقت یا تمام وقت) جهت همکاری در تولیدی تریکو مردانه نیازمندیم. تسویه هفتگی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “زیگزال دوز – استخدام فوری” به ما بگویید