سالن کار خانوم نیمه وقت یا تمام وقت

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک سالن کار خانوم نیمه وقت یا تمام وقت جهت کار در رستوران محدوده پونک نیازمندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی