سرایدار نیمه وقت خانم یا اقا باجای خواب

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نفر خانم یا اقاجهت امورسرایداری ونظافت باجای خواب بامدارک شناسایی معتبروضامن درمحدوده سعادت ابادنیازمندیمسرایدار-نیمه-وقت-خانم-یا-اقا-باجای-خواب–62e9035e214b36001c2df3cc

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی