سرپرست حسابداری و کمک حسابدار در یک موسسه معتبر در تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

سرپرست حسابداری

جنسیت: خانم

نوع قرارداد: تمام وقت

حداقل سه سال سابقه کار

ساکن منطقه شهریار

حقوق

بیمه

سایر مزایا

کمک حسابدار

جنسیت: خانم

نوع قرارداد: تمام وقت، پاره وقت

ساکن محدوده شهر قدس

حقوق

بیمه

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “سرپرست حسابداری و کمک حسابدار در یک موسسه معتبر در تهران – استخدام فوری” به ما بگویید