سرپرست شعبه با بیمه و بیمه تکمیلی در شرکت گل نوش هستی در تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

سن: حداقل 25 و حداکثر 45 سال

آشنا به فروش و سفارش گذاری و گزارشات فروش، ضایعات، صندوق (نرم افزار حامی)

توانایی در رهبری و سرپرستی پرسنل

تسلط به پیتزا زدن، ساندویچ، برگر و …

ساعت کار نیم شیفت صبح و عصر

ساعات کاری

10:30 صبح تا 01:00 شب

تسهیلات و مزایا

بیمه بیمه تکمیلی پاداش پورسانت وام ناهار بن خرید هدایای مناسبتی

سایر مزایا

شام

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “سرپرست شعبه با بیمه و بیمه تکمیلی در شرکت گل نوش هستی در تهران – استخدام فوری” به ما بگویید