سرپرست کارگاه و کارگر ساده – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر پرسنل تولید، در دو سمت شغلی جذب نیرو مینماید.

؛؛

1. سرپرست کارگاه:

آقا

حداکثر 35 سال

حداقل دیپلم

پایان خدمت یا معافیت غیر پزشکی

عدم سوء پیشینه

حداقل 2 سال سابقه فعالیت در واحد تولیدی

دارای روحیه مدیریت و انجام کار تیمی

قرارداد تمام وقت

حقوق قانون کار + مزایا + بیمه + حق مسئولیت + کمک هزینه ایاب ذهاب (برای نیروی ساکن تهران)

؛؛

2. کارگر ساده:

آقا

حداکثر 35 سال

حداقل دیپلم

پایان خدمت یا معافیت غیر پزشکی

عدم سوء پیشینه

آشنا به امور فنی

قرارداد تمام وقت

حقوق قانون کار + مزایا + بیمه

؛؛

محل کار احمدآباد مستوفی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “سرپرست کارگاه و کارگر ساده – استخدام فوری” به ما بگویید