شیفت شب فست فود – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

کارگر شیفت شب ((ساعت کار۸ شب تا ۷ صبح))

ترجیحا کار کرده باشه ،کار هم نکرده اشکال نداره

جهت اطلاعات بیشتر به خیابان حافظ پایینتر از علاالدین ۱ فست فود نجمیه مراجعه کنید

غیر سیگاری و اهل کار باشه حتما

جای خواب نداریم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “شیفت شب فست فود – استخدام فوری” به ما بگویید