صافکار ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم

شرایط مدنظر آگهی دهنده

همراه با جای خواب و اموزش پی دی ار

 

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “صافکار ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم” به ما بگویید