شرایط مدنظر آگهی دهنده

ب۱۰ نفر خانوم آقا جهت کاردرصحافی نیازمندیم فوری
آدرس. جاده خاوران روی ب روی تعویض پلاک قاسم آباد میدان مسجد
شرایط کاری ۸.۳۰تا ۶.۳۰
ناهار هم ۱.۳۰ساعت

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “صحافی همکار” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات