صندوقدار خانم شیفت عصر – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

صندوقدار خانم، آشنا به صندوق فروشگاهی، جهت هایپر پروتئینی در تهرانپارس، جهت شیفت عصر ، ساعت کاری ۱۵ تا ۲۳، با بیمه و مزایا و حقوق وزارت کار ، استخدام می شود

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “صندوقدار خانم شیفت عصر – استخدام فوری” به ما بگویید